SecurityOp as a Service

ปกป้องธุรกิจของท่านให้ปลอดภัยด้วยบริการจากทีมของ BigFish ในฐานะพันธมิตรด้านไอทีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

" โดยเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจของท่านตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อที่ท่านจะใช้เวลาอันมีค่าไปให้ความสำคัญแก่ธุรกิจอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ "

BigFish is your trusted managed IT operations and cybersecurity partner. ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การดูแลให้ระบบไอทีทำงานได้อย่างราบรื่นและปกป้องทรัพยากรดิจิทัลของท่านเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม เรายังตระหนักด้วยว่าธุรกิจจำนวนมากต้องเผชิญความท้าทายจากการสนับสนุนธุรกิจของบริการทางด้านไอที และการจัดการความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ซับซ้อน และนั่นคือสิ่งที่ Bigfish จะเข้ามาช่วยจัดการให้ง่ายขึ้น ด้วยบริการด้านไอทีและบริการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าระบบของท่านสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และเสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย

Managed
IT Operations

• IT Support Teams: ทีมสนับสนุนงานด้านไอทีที่มีประสบการณ์ของเรา พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการ ติดตั้ง ตั้งค่าระบบใหม่ การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ครอบคลุมทุกรายละเอียดเพื่อให้ระบบและเครือข่ายของท่านทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

• Cybersecurity Engineers: วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรา ที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันความปลอดภัยของเครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์, และข้อมูลของท่าน พวกเราจะใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ร่วมกับเครื่องมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลของท่านอย่างเต็มที่

Cybersecurity
Risk Management

• Incident Management: เราเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น ทีม Incident ของเราเตรียมพร้อมทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และทำให้ระบบของท่านกลับมาสู่สภาพปกติ

• Data Protection: ข้อมูลของท่านมีค่ามากที่สุด เรามองเห็นถึงสำคัญโดยจะใช้เครื่องมือการป้องกันข้อมูลขั้นสูงเพื่อรักษาความลับ (confidentiality), ความถูกต้อง (integrity) และความพร้อม (availability) ของข้อมูลที่มีความสำคัญของท่าน

• Disaster Recovery: หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด แผนการกู้คืนความเสียหายจากภัยพิบัติของเราจะช่วยให้ธุรกิจของท่านกลับทำงานได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

Dedicated IT
and Security Support

ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของเราที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประจำวันของท่าน เราพร้อมทำงานใกล้ชิดกับทีมของท่าน ให้ความสำคัญต่อความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง และทำให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมด้านไอทีของท่านสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจของท่านอย่างเป็นพิเศษ

Escalated
Problem Resolution

สำหรับปัญหาที่ต้องการความเชี่ยวชาญระดับสูง ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของเราจะเข้ามาช่วยท่านจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทาย โดยทำให้แน่ใจว่าระบบของท่านอยู่ในความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

Certified Information
Security Professionals

ทุกการติดตั้งระบบ การแก้ไขปัญหา หรือการจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จะได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับสากล ซึ่งเป็นการประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดสูงสุดสำหรับธุรกิจของท่าน

Peace of Mind
for Your Business

ด้วย BigFishในฐานะพันธมิตรด้านไอทีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ท่านสามารถมุ่งเน้นไปในการเสริมสร้างธุรกิจของท่าน และสบายใจจากข้อกังวลด้านไอทีและความมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลจากผู้ความเชี่ยวชาญของเรา

YOUR SUCCESS
IS OUR PRIORITY

- Bigfish Enterprise Limited

Create Your Plan

By clicking Submit, I agree to the use of my personal data In accordance with Bigfish Enterprise Limited Privacy Policy
Bigfish Enterprise Limited will not sell, trade, lease, or rent your personal data to third parties.